ประชุมคณะทำงานพิจารณายานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 109 ปี สพ.ทบ. 21 เมย.59