ชุดตรวจประเมินผลการฝึก ศร. ตรวจและประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ของ นขต.ร.7 และมอบเครื่องอุปโภค อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนยางเปียง จว.เชียงใหม่ 24 - 25 ก.พ.59