คณะกรรมการทดสอบ อจย. เข้าทำการทดสอบ อจย. หน่วย ร.6 พัน.3 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จว.อุบลราชธานี 11 ก.พ.59