พิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหดระดับ ทภ. ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2559