ชุดตรวจ ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58 นขต.ศร. 19 พ.ย.58