พิธีเปิดการอบรมกรรมการ สำหรับการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559