การสาธิตการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล. ประจำปี 2559 2-6 พ.ค.59