พ.อ.บัญชา เปียจำปา    
    ผู้อำนวยการกองวิทยาการ    
         
         
       
    พ.อ.สิทธิศักดิ์ ธรรมเชื้อ    
    รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ    
         
     
  พ.อ.เชวงศักดิ์ จันทุมา   พ.อ.ธีระวุฒิ อุทธิยา  
  ที่ปรึกษา (1)   ที่ปรึกษา (2)  
         
     
  พ.อ.สุริยา ฉิมพาลี   พ.อ.กิตติธัช เพ็งสอน  
  หน.กฝ.กวก.ศร.   หน.วช.กวก.ศร.  
         
         
     
  พ.อ.วิฑูรย์ ทองเปลว   พ.ท.เอกฤทธิ์ อิศราคาร  
  หน.สภ.กวก.ศร.   หน.วพ.กวก.ศร.  
         
       
    พ.ท.สายันต์ ขวกเขียว    
    หน.สนง.วารสารทหารราบ